Sunday, 02/10/2022 - 07:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đội Cấn 1
  • Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo..........................Căn cứ số lượng trẻ sinh năm 2015 trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ và điều kiện cơ sở vật ...
  • Thực hiện Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thực hiện Hướng dẫn số ...
  • Căn cứ Kế hoạch số 134/KH-GDĐT ngày 19/02/2021 của Phòng GDĐT về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phát động phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” năm 2021; Nhằm chủ động phòng ngừa các nguy cơ cháy, nổ trong nhà ...
TÀI NGUYÊN