Sunday, 02/10/2022 - 07:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đội Cấn 1
  • Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo..........................Căn cứ số lượng trẻ sinh năm 2015 trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ và điều kiện cơ sở vật ...
TÀI NGUYÊN